31 лет на рынке юридических услуг

Оферта про надання юридичних послуг

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ № 1-ПОФ від 23.07.2015 року

на умовах публічної оферти

Повірений: Товариство з обмеженою відповідальністю „Адвокатська компанія “Юрінком”, в особі директора Паруш Наталії Миколаївни (далі — Повірений), що діє на підставі Статуту,

Довіритель: Фізична або юридична особа, яка звернулася у встановленому цим договором порядку до Повіреного, для отримання послуг, керуючись ст. 641 Цивільного кодексу України, уклали цей договір (далі — Договір) про таке:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта — пропозиція Повіреного, опублікована на офіційному веб-сайті Повіреного та адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання юридичних, інформаційних та інших послуг, що містяться в публічній оферті (надалі — Послуг).

Договір — правочин про надання та отримання Послуг, укладений між Повіреним і Довірителем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Довірителем її умов.

Довіритель — фізична особа, яка отримує Послуги на умовах цього Договору.

Акцепт — повна й безумовна згода Довірителя зі всіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, та Додатків до нього, що рівнозначно укладенню Договору та додатків до нього.

Заява-Замовлення— додаток до Договору, який є його невід’ємною частиною, підписання якої Довірителем свідчить про приєднання до Договору (надалі — Заява);

Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. Всі умови, що містяться в Додатках до Договору, доповнюють умови Договору.

Послуги — послуги, що надаються Повіреним Довірителю в межах Договору.

Офіційний веб-сайт Повіреного — www-сервер Повіреного, на якому знаходиться вся необхідна інформація щодо використання Послуг. Веб-сайт Повіреного розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://yrin.com/ (надалі – Сайт).

Термін дії — період часу, впродовж якого Повірений зобов’язаний на умовах Договору надавати Довірителю Послуги, які були обрані та оплачені Довірителем. Термін дії дорівнює строку виконання робіт, вказаних на сторінках сайту. Довіритель вважається таким, що отримав Послуги, після закінчення Терміну дії.

Припинення надання Послуг — тимчасове припинення надання Послуг до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Довірителем своїх зобов'язань за Договором. Припинення Договору на будь-який термін внаслідок невиконання Довірителем своїх зобов’язань не тягне за собою пролонгацію Терміну дії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. Види послуг, які надаються на підставі публічної оферти.

2.1. Повірений надає Довірителю Юридичні Послуги з питань реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, а Довіритель зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

Послуги поділяються на:

2.1.1. Реєстрація Фізичної особи –підприємця. Послуга «Реєстрація фізичної особи – підприємця» надається на наступних умовах:

Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт, вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме:

а) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є м. Київ та Київська область, на сторінці Сайту за адресою:  https://yrin.com/registratsiya-biznesa/registratsiya-spd-predprinimatelej ;

б) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є територія проведення антитерористичної операції, на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/registratsiya-biznesa/registratsiya-spd-predprinimatelej/registratsiya-predprinimatelya-bez-propiski

в) реєстрація фізичної особи – підприємця, зареєстроване місце проживання якої є інші регіони України, на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/registratsiya-biznesa/registratsiya-spd-predprinimatelej/registratsiya-spd-fo-p-v-lyubom-regione-ukrainy.

2.1.2. Реєстрація юридичної особи (приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю).
Послуга «Реєстрація юридичної особи (приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю)» надається на наступних умовах: Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт; вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме:  https://yrin.com/registratsiya-biznesa/registratsiya-ooo.

2.2. Надання устних юридичних консультацій
Вартість усних юридичних консультацій визначається на сторінці Сайту за адресою: https://yrin.com/prajs-list

2.3. Отримання або продовження дії дозволу на працевлаштування в Україні. Послуга «Послуга «Реєстрація юридичної особи (приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю)» надається на наступних умовах: Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт; вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме: https://yrin.com/immigration-prawo/work-permit

 2.4. Отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання в Україні. Послуга «Отримання або продовження посвідки на тимчасове проживання в Україні» надається на наступних умовах: Перелік робіт, які включені до даної послуги; перелік документів, який надається Повіреному; обсяг документів, який отримує Довіритель по завершенню робіт; перелік додаткових послуг, які має право замовити Довіритель, вартість робіт, орієнтовні строки виконання робіт; вартість додаткових послуг визначено на сторінках Офіційного веб-сайту Повіреного, а саме: https://yrin.com/immigration-prawo/vremennyj-vid-na-zhitelstvo

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору є обов’язковими для Довірителя та Повіреного. Якщо Довіритель не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Довіритель, який уклав Договір (підписав Заяву, направив направлення електронного листа та/або замовлення, оплатив кошти, видачі довіреності на ім’я працівників Повіреного, тощо) , вважається ознайомленим з умовами Договору та таким, що погоджується з усіма умовами договору, переліком робіт, які входять до вибраної ним послуги, орієнтовними строками виконання робіт, вартістю робіт та додаткових послуг.
3.2. Укладання Довірителем Договору (підписання Заяви, направлення електронного листа та/або замовлення, оплатив кошти, видачі довіреності на ім’я працівників Повіреного, тощо) свідчить про приєднання Довірителя до Договору відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному обома сторонами.
3.3. Договір починає діяти з дати отримання Повіреним оплати в обумовленому сторонами розмірі (визначеному розмірах передбачених в п. 2.1.-2.4. Договору) в повному обсязі чи часткової оплати.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:
4.1.1. ознайомлення Довірителя з умовами цього Договору;
4.1.2. оформлення Довірителем письмової Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовлених Послуг або направлення Повіреному замовлення шляхом надіслання електронного листа на електронну адресу Повіреного, яка вказана на сторінці сайту повіреного: https://yrin.com/kontakty ;
4.1.3. оплата Довірителем замовлених Послуг Повіреного;
4.2. З метою замовлення послуг Довіритель повинен з’явитися до офісу Повіреного, який вказано на сторінці за адресою : https://yrin.com/kontakty. Крім того, замовлення Довірителя може бути надіслано на електронну адресу Повіреного з чітким переліку всіх дій, які повинні бути виконані Повіреним.
4.3. Під час замовлення послуг Довіритель повинен передати Повіреному документи, фотокопії/сканкопії документів, перелік яких залежить від обраного ним виду послуг та передбачені п. 2.1.1. - 2.1.5. Договору. Крім того, Документи можуть бути надіслані на адресу Повіреного а фотокопії/сканкопії документів надіслані на електронну адресу Повіреного.
4.4. Документи, які надаються/надсилаються Повіреному для виконання робіт за Договором, не повинні бути простроченими або підробленими. Довіритель несе відповідальність за зміст інформації переданої для виконання робіт (зазначеної у Заяві, надісланої на електронну Повіреного). Довіритель несе відповідальність за відповідність фотокопій/сканкопіїй, які передані та/або надіслані на адресу/електронну адресу Повіреного, з оригіналу Документа.
4.5. Всі види робіт, передбачені цим Договором, можуть бути виконані Повіреним лише на підставі довіреності, посвідченої в порядку, визначеному чинним законодавством України.
4.5. Днем початку надання послуг вважається:
4.5.1. для послуг визначених пунктом 2.1.1 Договору – перший робочий день в органі державної реєстрації, наступний за днем отримання Повіреним від Довірителя довіреності на виконання реєстраційних дій, посвідченої у встановленому порядку. Якщо зареєстроване місце проживання Довірителя знаходиться поза межами м. Києва, то днем початку надання послуг вважається наступний робочий день за днем отримання органом державної реєстрації поштового відправлення, яке надсилається Повіреним на адресу такого органу.
4.5.2. Для послуг, визначених п. 2.1.2. Договору, – перший робочий день в органі державної реєстрації, наступний за днем отримання Повіреним від Довірителя підписаних учасниками установчих документів, рішення про створення юридичної особи та довіреностей на виконання реєстраційних дій від імені всіх засновників юридичної особи, посвідчених в порядку, визначеному чинним законодавством України. Якщо майбутнє місцезнаходження юридичної особи, що реєструється на замовлення Довірителя знаходиться поза межами м. Києва, то днем початку надання послуг вважається наступний робочий день за днем отримання органом державної реєстрації поштового відправлення, яке надсилається Повіреним на адресу такого органу.
4.5.3. Для послуг, визначених п. 2.1.3. – перший робочий день в Центрі зайнятості, наступний за днем отримання Повіреним від Довірителя фотокопії паспорту (з офіційним перекладом українською мовою) особи якій отримується/продовжується дозвіл на працевлаштування, заяви та довіреності підписаних від імені роботодавця та скріплених печаткою.
4.5.4. Для послуг, визначених п. 2.1.4. – перший робочий день в управлінні міграційної служби, наступний за днем отримання Повіреним від Довірителя фотокопії паспорту (з офіційним перекладом українською мовою) особи якій отримується/продовжується посвідка на проживання, оригінал паспорту, довіреності на представництво інтересів особи, якій отримується/продовжується посвідка на проживання, посвідченої у встановленому порядку..
4.6. По завершенні виконання робіт Повірений повідомляє Довірителя про факт виконання робіт засобами телефонного зв’язку. При цьому Повірений використовує засоби зв’язку, які були зазначені Довірителем у Заяві або повідомленні шляхом надсилання електронного листа. Довіритель зобов’язаний протягом 10 робочих днів після повідомлення про виконання робіт особисто ( або через довірену особу ) отримати від Повіреного всі документи, які було отримано в процесі реєстрації. У випадку
4.7. При виникненні спірних моментів стосовно послуг, передбачених п. 2.1.1 Договору, вважається, що послуги з реєстрації фізичної особи-підприємця виконані в повному обсязі з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію Довірителя фізичною особою – підприємцем.
4.8. При виникненні спірних моментів стосовно послуг, передбачених п. 2.1.2 Договору, вважається, що послуги з реєстрації юридичної особи, яку було вказано в Заяві та/або на реєстрацію якої було видано довіреність, виконані в повному обсязі з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію такої юридичної особи.
4.9. При виникненні спірних моментів стосовно послуг, передбачених п. 2.1.4 Договору, вважається, що послуги виконані в повному обсязі з моменту прийняття рішення Центром зайнятості про видачу дозволу на працевлаштування.
4.10. При виникненні спірних моментів стосовно послуг, передбачених п. 2.1.5 Договору, вважається, що послуги виконані в повному обсязі з моменту прийняття підрозділом міграційної служби рішення про видачу або рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання, якщо така відмова надана з підстав передбачених чинним законодавством України.
4.11. Претензії Довірителя щодо якості, правильності та строків наданих йому послуг, відповідно до умов цього Договору та Заявки, приймаються протягом 10 днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про реєстрацію фізичної особи – підприємця або юридичної особи, реєстрація яких була предметом цього Договору. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Повіреним протягом п’яти днів з дати отримання претензії. За результатом розгляду претензії Повірений приймає рішення про задоволення претензії та виправлення результатів робіт за цим Договором або відмовити у задоволенні претензій за їх необґрунтованістю.
4.12. Повірений не відповідає за неналежне виконання своїх службових обов’язків або порушення строків вчинення реєстраційних дій державними реєстраторами, працівниками державної фіскальної служби, працівниками Державної служби зайнятості та Міграційної служби зайнятості та іншими службовцями на яких покладено обов’язки з виконання дій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

5.1. Повірений має право:

5.1.1. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього; повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному сайті Повіреного не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. самостійно встановлювати вартість послуг на Послуги та додаткові послуги.

5.1.3. скорочувати перелік або припиняти надання Послуг Довірителю, якій порушує умови цього Договору;

5.1.5. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.

5.2. Повірений зобов'язаний:

5.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором та Заявою;

5.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Довірителем, а також інформації про Довірителя та отримані ним Послуги.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

6.1. Довіритель має право на:

6.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;

6.1.2. отримання від Повіреного відомостей про здійснені Послуги у порядку, встановленому законодавством;

6.1.3. отримання додаткових послуг Повіреного;

6.2. Довіритель зобов'язується:

6.2.1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. своєчасно повідомляти Повіреного про зміну реквізитів, які були зазначені Довірителем в Заяві.
6.2.3. При підписанні всіх документів перевіряти в реєстраційних картках, заявах, інших документах підготовлених Повіреним, правильність написання Прізвищ, Ім’я, По-батькові, повного та скороченого найменування юридичних осіб, які реєструються, або подають заяви.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Повірений та Довіритель несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Всі суперечки по Договору між Повіреним і Довірителем вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — згідно з чинним законодавством України.

7.3. Повірений не несе відповідальності за якість надання послуг, якщо Довіритель надав Повіреному неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.

7.4. Довіритель не має права відмовитися від послуг за Договором в односторонньому порядку після здійснення замовлення. У випадку такої відмови вважається, що Повірений виконав всі роботи в повному обсязі. Кошти, сплачені на користь Повіреного, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови, якщо Повірений виконав хоча б одну з дій пов'язаних з виконанням робіт за цим договором, як-то: заповнив реєстраційну картку, розробив проект установчих документів та/або рішення про створення юридичної особи. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою повернення, які було сплачено Довірителем.

7.5. Подальша відмова Довірителя від замовлених послуг не є підставою для використання коштів, які було сплачено Довірителем, для отримання інших послуг, які надаються Повіреним необмеженому колу юридичних та фізичних осіб.

7.6. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

7.7. Строки виконання робіт за цим договором є орієнтовними.

7.8. . Повірений не гарантує абсолютну безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що будь-які матеріали в складі наданих Послуг не містять помилок. Повірений робить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Довіритель зобов’язується сумлінно виконувати свої обов’язки, передбачені п. 6.2.3. Договору. Якщо Довіритель виявить в отриманих документах помилки або неточності, які сталися з вини Повіреного, Повірений за наявної можливості безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін. Якщо помилки сталися з причини несумлінного виконання Довірителем свої обов’язків, передбачених п. 6.2.3. Договору, то Повірений має право відмовити Довірителю у безкоштовному виправленні таких помилок. В цьому випадку Довіритель має право замовити додаткову послугу, щодо внесення відповідних змін в документи.7.9. Повірений не несе відповідальності за прямій або непрямий збиток, заподіяний Довірителю в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків виконання робіт, затримок у роботі або передачі даних й інших причин. Повірений приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

7.10. Повірений не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратах, пов'язаних з порушенням положень оферти Довірителем, Повіреним або іншими особами, або пов'язаним з використанням Довірителем Послуг або результатів Послуг.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за відмову в проведенні реєстраційних дій, які сталися не з його вини. У випадку, якщо така відмова сталася з причин неправильного оформлення Повіреним документів, які подаються державному реєстратору, то відповідальність Повіреного обмежується обов’язком виправити допущені помилки (неточності) та подати всі необхідні документи для проведення таких реєстраційних дій

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту його опублікування.

10.2. Строк дії Договору для Повіреного починається з моменту прийняття оферти та діє до моменту отримання від Повіреного будь-яких документів передбачених умовами цього Договору.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПОВІРЕНОГО:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Адвокатська компанія “Юрінком”

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38, к. 12.

Код ЄДРПОУ 31986587

Поточний рахунок 26002052636672 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 320649.

11.Способи оплати:

11.1. Безготівкова оплата в будь-якому банку України.

При оплаті вказувати призначення платежу: За юридичні послуги згідно публічної оферти № 1-ПОФ від 23.07.2015 року. Платник (ВКАЗАТИ прізвище, ім'я, по-батькові)

11.2. Через термінали Приватбанку

Ввести код ЄДРПОУ 31986587 та сплатити.
Призначення платежу
"За юридичні послуги згідно публічної оферти № 1-ПОФ від 23.07.2015 року. Платник (ВКАЗАТИ прізвище, ім'я, по-батькові).

11.3. Через Приват 24
Перейти в раздел
Мои платежи ==> Создать платеж ==>Ввести реквизиты вручную ==> 31986587 (наш ЕГРПОУ) ==> Далее ==> Вводите Ваш ФИО и сумму ==> Добавить платеж в корзину
Через 5 минут деньги на нашем счету.

Поточний рахунок 26002052636672 в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ, МФО 320649.

ЗАДАТИ ПИТАННЯ / ASK Question


Комментарии  
# Татьяна 22.08.2018 11:21
Хочу открыть предпринимательство в г.Бердянске что для этого нужно?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат Ігор Балабан 29.08.2018 08:15
Нужен паспорт и код
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Alison 02.05.2018 04:48
Сколько стоит пакет по созданию предприятия и получения временного вида на жительство для иностранца. Нужны ли инвестиции в такую фирму?
Спасибо!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Юрий 17.02.2017 15:39
Здравствуйте!
Можете помочь с регистрацией ЧП, если я нахожусь в Днепре, а прописан в Кировоградской области?
Стоимость оказания услуги в таком случае повышается или остается заявленной?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Судебный адвокат Игорь Балабан 20.02.2017 11:49
Реєструємо по всій Україні.
yrin.com/.../...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать